สลัดแซลมอนย่าง เมนูเพื่อสุขภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โดยปัจจุบันในไทยพบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นการรับประทานอาหาร