สุกี้ไก่ เมนูเพื่อสุขภาพลดน้ำหนัก 

น้ำหนักที่มากเกินไป นอกจากจะสร้างความอึดอัดให้กับเราแล้ว ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนอีกด้วย เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น สาเหตุส่วนใหญ่ของความอ้วนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร