อาหารทางการแพทย์สำหรับโรคไตเรื้อรัง

การดูแลผู้ป่วยโรคไตนั้นควรรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อคงสภาพการทำงานของไตและต้องลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคแทรกซ้ออน และควรปรับเรื่องอาหารการกิน