อาหารทางการแพทย์สำหรับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ นอกจากต้องควบคุมให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินไปแล้ว ต้องควบคุมเรื่องอาหารเป็นพิเศษด้วย