อาหารทางการแพทย์ คืออะไร

อาหารทางการแพทย์ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานอาหารได้เองตามปกติ หรือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์