กลิ่นอับหายเกลี้ยง แค่ดูดฝุ่นออก

ยิ่งมีฝุ่นมาก กลิ่นอับก็จะยิ่งชัดมาก กลิ่นอับนั้นเกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในเสื้อผ้าของเราได้อีกด้วย