เคล็ดลับเช็ดกระจก ให้ใสปิ๊งน่าส่อง

การทำความสะอาดกระจกภายในห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกระจกที่ใช้ส่องเวลาเข้าห้องน้ำ หรือกระจกที่ใช้กั้นระหว่างโซนแห้งและโซนเปียก ซึ่งเคล็ดลับดังกล่าวนั้น เราก็จะใช้เพียงแค่น้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชูเท่านั้น ในขั้นแรกเราจะต้องทำความสะอาดขจัดคราบน้ำอันก่อตัวเกาะกระจกในห้องน้ำ