การดูแลสายยางให้อาหารผู้ป่วย

 สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการให้อาหารทางสายยาง คือความสะอาดของอาหาร และความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่SN FOODเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เราผลิตในห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล และควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ