กำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนกำแพงบ้าน

เชื้อราเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศ สามารถเจริญเติบโตและเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความชื้น
หรือที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะภายในบ้าน