บอแรกซ์ สารอันตรายที่ไม่ได้มีแต่โทษเท่านั้น !

สารบอแรกซ์อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตหากเรากินเข้าไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่โทษด้านเดียว เพราะทุกอย่างย่อมมี 2 ด้านเสมอ