การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้ป่วยติดเตียง 

การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ไม่เช่นนั้นจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้