บริการของเรา

ทางบริษัทขอเสนอขอบเขตงานบริการดังต่อไปนี้ : งานบริหารจัดการอาคาร, งานบริการด้านอาหาร, งานบริการงานแม่บ้านและทำความสะอาด, งานปรับแต่งสวนและภูมิทัศน์, งานบริการส่วนสนับสนุนอื่นๆ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:  785 ซอยลาซาล ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260

Phone: 02-398-5600

Email: info@snss.co.th