วิธีเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ หลังช่างมาติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้า ซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องของเราได้ในข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรกและเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด BTU เท่าไหร่และสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งในตำแหน่งไหน เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำหนักงานหนักจนเกินไปและช่วยประหยัดค่าไฟด้วย