cleancocleanco

Tag : ทำความสะอาดแอร์

เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร ให้เหมาะสมและประหยัดไฟ

เรื่องอากาศในประเทศไทยของเรา ต้องบอกว่าร้อนมากเลยทีเดียว ถ้าพูดเรื่องของอากาศร้อน หลายคนจะนึกถึงเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นสบาย และเครื่องปรับอากาศ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแทบจะทุกบ้านเลย รวมไปถึงอาคาร สำนักงานต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความเย็นสบาย

เข้าใจถูกหรือไม่ แอร์ไม่เย็น ต้องเติมน้ำยาแอร์

เครื่องปรับอากาศ คงเคยพบเจอปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่เย็น ซึ่งทำให้เรากังวลว่า เครื่องปรับอากาศของเรานั้นจะเสียหายหรือเปล่า ซึ่งต้องบอกว่าเครื่องปรับอากาศของเรานั้น หากไม่ดูแลรักษาหรือใช้งานหนักจนเกินไปก็อาจจะทำให้ลดอายุการใช้งานได้