วิธีแก้ไขปัญหาน้ำแอร์รั่วไหลเบื้องต้นแบบง่ายๆ

น้ำที่รั่วออกมานั้น เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ต่อมาควรทำความสะอาดโดยการใช้เครื่องเป่าไฟฟ้า ไล่น้ำออกให้แห้ง โดยบริเวณที่เน้นมากๆ คือท่อน้ำทิ้งและบริเวณปลายท่อ แก้ไขโดยการล้างแอร์ ซึ่งหากผู้ใช้งานมีความชำนาญก็สามารถถอดส่วนประกอบ หรือท่อแอร์ออกมาล้างได้เลย