โถสุขภัณฑ์รั่ว ต้องแก้ไขอย่างไร

โถสุขภัณฑ์นั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่จะมักพบได้สองกรณีใหญ่ๆคือ กรณีปูนยาแนวที่ฐานชักโครกไม่ดี ทำให้น้ำล้างห้องน้ำไปขังใต้ชักโครกแล้วค่อย ๆ ซึมกลับออกมา น้ำในกรณีนี้จะเป็นน้ำจากการล้างพื้นห้องน้ำ ไม่ใช่น้ำสกปรก มักจะนองหลังจากล้างห้องน้ำไปแล้วสักพัก