cleancocleanco

บริการด้านอาหาร

บริการด้านอาหาร

ปัจจุบัน(คนเมือง)ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ส่วนใหญ่จึงมาเน้น ที่อาหารเพื่อสุขภาพ คือ อาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เมื่อได้รับประ ทานเข้าไปแล้วน้ำหนักของเราก็จะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะการทาน อาหารเพื่อสุขภาพนั้นจะลดอาหารที่มีไขมันสูงเน้นผัก ผลไม้ ธัญพืชเพิ่ม มากขึ้น เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการการปรุงแต่งน้อยที่สุด เช่น การต้ม นึ่ง ย่าง อบ วิธีไหนก็ได้ที่ใช้น้ำมันน้อยที่สุด เอสเอ็นจึงมีนักโภช- นาการที่มีประสบกาณ์ที่คิดค้นเมนูอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และปลอดภัยตามมาตรฐาน HACCP & JCI ดังนั้นอาหารโรงพยาบาลเรา จึงคัดกรองตั้งแต่คนที่เข้ามาทำงาน ต้องมีการตรวจสุขภาพ วัสดุที่ใช้ สามารถตรวจสอบกลับถึงต้นทางที่ผลิตได้

การบริหารจัดการศูนย์อาหารและ สวัสดิการ

การให้บริการอาหารหลากหลายรูปแบบ เช่น a la carte / buffet / cocktail ในรูปแบบของศูนย์อาหาร/ร้านอาหาร มีการจัดเก็บรายได้โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย กำหนดให้พนักงานต้องสวมเครื่องแบบพนักงานของศูนย์อาหาร และเอสเอ็นยังมีการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการห้องอาหาร อีกด้วย

การบริการอาหารผู้ป่วย

การบริการอาหารผู้ป่วย เอสเอ็นมีนักโภชนาการควบคุมกำกับ แบ่งเป็น

  • อาหารทั่วไป (อาหารผู้ป่วยธรรมดา) (ที่ไม่จำเป็นต้องทานเฉพาะโรค)
  • อาหารเฉพาะโรค (ให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละโรค)
  • อาหารทางสายยาง(BD) แบ่งเป็น อาหารปกติ อาหารเฉพาะโรค
  • นมชง