อย่าปล่อยให้อ่างล้างหน้าสกปรก เสี่ยงเชื้อโรคง่าย

อ่างล้างหน้า เป็นพื้นที่ที่ทุกคนในบ้านจะใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้ว ภายในห้องน้ำอย่างอ่างล้างหน้าก็มีความสกปรกได้