cleancocleanco

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

คุณภาพไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นเองโดยไม่รู้สาเหตุ แต่คุณภาพเป็นผลที่เกิดจาก ความตั้งใจ ความทุ่มเท สติปัญญา และความสามารถ แสดงให้เห็นว่าเราได้เลือกหนทางที่ใช่และได้รับผลลัพท์ที่ชอบ จากหลากหลายทางเลือกที่เข้ามาให้เราพิจารณา

ต้อนรับสู่ธุรกิจของเรา

เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่นจำกัด

บริษัทได้ให้บริการงานบริหารจัดการอาคารแบบองค์รวมโดยรวมงานบริการทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้าหรือสนับสนุนงานบริการเพียงแผนกเดียวด้วย ระบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของเราโดยนำความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการใช้บุคคลกรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า

2545

เริ่มก่อตั้งที่ประเทศไทย

2557

เริ่มขยายงานด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวม
- การจัดการด้านอาหาร
- การจัดการด้านความสะอาด
- การจัดการด้านวิศวกรรมอาคาร
- อื่นๆ

2563

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
20 Sites งาน มีพนักงาน 690 คน

เส้นทางสู่เป้าหมาย

เอส เอ็น มุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ท่านสามารถขยายฐานธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เรามี ผลักดันและพัฒนาบุคลากรของเรา เพื่อตอบสนองและเติมเต็มในธุรกิจของท่าน เราได้มีการนำเทคโนโลยี / นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยในการทำงานทุกด้าน

ทีมงานทุกคนต้องสามารถมองเห็นภาพรวม เป้าหมาย พร้อมทำตามกลยุทธ์เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ทำให้ผู้ใช้บริการเรา สามารถนำงบประมาณและทรัพยากร ไปทุ่มเทให้กับธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรรค์ สยามิภักดิ์

บุคลากรที่ดีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
ผมจึงพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้
และผลักดันคนที่มีความสามารถให้ได้แสดงศักยภาพ

ลูกค้าของเรา