cleancocleanco

อาหารทางสายยางสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อาหารทางสายยางสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

            โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)เป็นกลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก สาเหตุสำคัญของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ การสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ และโรคกรรมพันธุ์ โดยส่วนมากมักพบในกลุ่มของผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับควันบุหรี่แม้จะไม่ได้สูบก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน  ลักษณะสำคัญของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดเกิดการอุดตันหรืออักเสบ เนื่องจากได้รับสารหรือแก๊สที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นเวลานาน สารและแก๊สเหล่านี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุหลอดลมและถุงลมจนนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง และทำให้ปอดเสื่อมสมรรถภาพในที่สุด อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระยะเริ่มแรก จะยังไม่ปรากฎ จนกระทั่งปอดถูกทำลายมากขึ้น ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าหลังตื่นนอน รู้สึกเหนื่อยหอบ หมดเรี่ยวแรง หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบ่อย ๆ โรคปอดอุดกั้นคือโรคที่มีหลอดลมตีบซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้ โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

    1. หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
    2. ถุงลมปอดโป่งพอง

 แนวการรักษาจะมุ่งเน้นให้หยุดสูบบุหรี่และรักษาตามอาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ดี และการรักษาน้ำหนักตัวของผู้ป่วยให้คงที่นับเป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การให้อาหารได้เหมาะสมจะช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดและการหายใจดีขึ้น  วันนี้SNจะแนะนำสูตรอาหารปั่นที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีส่วนผสมดังนี้

            ฟักทอง              100       กรัม

            กล้วย                 100       กรัม

            เนื้อไก่บด          100       กรัม

            ไข่ไก่                 2          ฟอง

            ไข่ขาวและไข่แดง          ครึ่งฟอง

            น้ำตาล             42         กรัม

            น้ำมันพืช          1          ช้อนโต๊ะ

            เกลือ                 1          ช้อนชา

 จากนั้นเติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบแล้วปั่นผสมกันจนละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมากรองเอากากออก เพียงเท่านี้ก็จะสามารถได้อาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีสารอาหารครบถ้วน

สำหรับอาหารปั่นผสมของSN ผู้บริโภคจะได้รับอาหารที่มีกากใยสูง คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน และสารอาหารต่าง ๆ ไม่ต่างจากการรับประทานอาหารประจำวันจริง ๆ

อาหารของSNนั้นมีความสะอาดสูง ตัดโอกาสการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อันเป็นผลมาจากความไม่สดสะอาดของวัตถุดิบ หรือการปนเปื้อนในขั้นตอนการปรุงอาหาร

adminsn
About adminsn