cleancocleanco

บริการทำความสะอาดสำนักงานและธุรกิจ

Commercial &Office cleaning service

เรากระหนักดีว่า ความสะอาดภายในห้างสรรพสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการ และถือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร
บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เราเป็นผู้นำ ด้านอุตสาหกรรมทำความสะอาด
มีประสบการณ์ และความเชียวชาญในการทำความสะอาด ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ให้บริการการทำความสะอาดด้วยมาตรฐานสูงสุด

พนักงานทุกคนมีความรู้ความชำนาญในการทำความสะอาด และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
และเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานในห้างสรรพสินค้า

 

บริการของเรา

Our Services Include

  จัดระเบียบแผนในการทำความสะอาด ไม่ให้รบกวนผู้มาใช้บริการ

 ดูแลพื้นที่ส่วนต่างๆ ของห้างร้านเพื่อพร้อมให้บริการอยู่เสมอ

  บริหารจัดการกำลังคนให้เมาะสมกับปริมาณงาน

  ทำความสะอาดห้องน้ำ บันไดเลื่อน ลิฟต์

  ทำความสะอาดกระจก, โซฟา, โต๊ะ, เก้าอี้