cleancocleanco

บริการกำจัดแมลง

PEST CONTRAL

บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ให้บริการกำจัดสัตว์อันไม่พึงประสงค์
โดยมีทีมผู้ให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพ มีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับปัญหา
และเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเคมีต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

 

บริการของเรา

OUR SERVICE INCLUDE

   บริการกำจัดปลวก ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา รวมทั้งการฉีดคลุมหน้าดิน

  ใช้เคมีที่ได้มาตรฐานและมีความ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

   การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณการ ( IPM )

   บริการวางระบบกำจัดปลวก ทั้งแบบการฉีดน้ำยา และการวางเหยื่อ

   บริการกำจัดหนู ควบคุมการแพร่พันธุ์ ให้คำปรึกษาด้านการกำจัดแมลงรบกวนทุกชนิด